Ekumenický2. Mojžišova6,3

2. Mojžišova 6:3

Exodus

Zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hos­podin som im však nedal po­znať.


Verš v kontexte

2 Boh oslovil Mojžiša a ubez­pečil ho: Ja som Hos­podin. 3 Zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hos­podin som im však nedal po­znať. 4 Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Ukázal som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi pod menom Silný Bôh všemohúci, ale svojím menom Hos­podin som im nebol známy.

Evanjelický

3 a zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hos­podin som im nedal po­znať.

Ekumenický

3 Zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hos­podin som im však nedal po­znať.

Bible21

3 Ukázal jsem se Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi jako Bůh Všemohoucí, a ačko­li jsem se jim ne­dal po­znat svým jménem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček