Ekumenický2. Mojžišova6,25

2. Mojžišova 6:25

Exodus

Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov.


Verš v kontexte

24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha. 25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov. 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hos­podin oslovil: Vy­veďte Iz­raelitov z Egypta zoradených podľa zá­stupov.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí.

Evanjelický

25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jed­nu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pín­chása. To sú hlavy rodov Lévíj­cov podľa svojich čeľadí.

Ekumenický

25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov.

Bible21

25 Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček