Ekumenický2. Mojžišova6,23

2. Mojžišova 6:23

Exodus

Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.


Verš v kontexte

22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri. 23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara. 24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

Evanjelický

23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára.

Ekumenický

23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.

Bible21

23 Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček