Ekumenický2. Mojžišova6,16

2. Mojžišova 6:16

Exodus

Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodok­meňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil stot­rid­saťsedem rokov.


Verš v kontexte

15 Synovia Šimeóna: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčan­ky; to sú Šimeónove rody. 16 Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodok­meňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil stot­rid­saťsedem rokov. 17 Synovia Geršóna: Lib­ni a Šimei podľa ich rodov.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodov: Geršom, Kehát a Merári. A rokov života Léviho bolo sto trid­saťsedem rokov.

Evanjelický

16 Toto sú mená synov Lévího podľa svojich rodok­meňov; Géršón, Kehát a Merárí; Léví žil stot­rid­saťsedem rokov.

Ekumenický

16 Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodok­meňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil stot­rid­saťsedem rokov.

Bible21

16 Toto jsou jmé­na synů Levi­ho pod­le pořadí je­jich na­ro­zení: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri. Levi se dožil věku 137 let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček