Ekumenický2. Mojžišova5,22

2. Mojžišova 5:22

Exodus

Mojžiš sa ob­rátil na Hos­podina a po­vedal: Pane, prečo si do­pus­til na ten­to ľud toľko zla? Načo si ma vlast­ne po­slal?


Verš v kontexte

21 Do­zor­covia im po­vedali: Nech to vidí Hos­podin a nech roz­súdi! Vy ste nám po­kazili dob­ré meno pred faraónom a jeho služob­ník­mi. Dali ste im do ruky zbraň, aby nás po­v­raždili. 22 Mojžiš sa ob­rátil na Hos­podina a po­vedal: Pane, prečo si do­pus­til na ten­to ľud toľko zla? Načo si ma vlast­ne po­slal? 23 Od­vtedy, čo som pred­stúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále ne­vys­lobodzuješ.

späť na 2. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 A Mojžiš sa na­vrátil k Hos­podinovi a po­vedal: Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma po­slal?

Evanjelický

22 I vrátil sa Mojžiš k Hos­podinovi a po­vedal: Pane, prečo na­kladáš zle s tým­to ľudom? Prečo si ma len po­slal?

Ekumenický

22 Mojžiš sa ob­rátil na Hos­podina a po­vedal: Pane, prečo si do­pus­til na ten­to ľud toľko zla? Načo si ma vlast­ne po­slal?

Bible21

22 Mo­jžíš se ob­rá­til na Hos­po­di­na. „Pane můj,“ ptal se, „pro­č ten­to lid tak trápíš? Pro­č jsi mě sem vůbec po­slal?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček