Ekumenický2. Mojžišova5,18

2. Mojžišova 5:18

Exodus

Choďte a pracuj­te! Slamu nedos­tanete, ale určené množs­tvo tehál odo­vzdáte.


Verš v kontexte

17 Faraón od­povedal: Ste leniví a pre­tože ste leniví, hovoríte: Poďme obetovať Hos­podinovi. 18 Choďte a pracuj­te! Slamu nedos­tanete, ale určené množs­tvo tehál odo­vzdáte. 19 Iz­rael­skí do­zor­covia videli, že je s nimi zle, keď počuli: Ne­smiete znížiť den­nú výrobu tehál.

späť na 2. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak teraz iďte, rob­te! A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte.

Evanjelický

18 Teraz sa pus­tite do roboty, slamu síce nedos­tanete, ale určené množs­tvo tehál odo­vzdáte.

Ekumenický

18 Choďte a pracuj­te! Slamu nedos­tanete, ale určené množs­tvo tehál odo­vzdáte.

Bible21

18 Hned se vrať­te k práci! Slá­ma se vám dávat ne­bu­de, ale od­ve­dete stejný počet cihel!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček