Ekumenický2. Mojžišova5,14

2. Mojžišova 5:14

Exodus

Iz­rael­ských do­zor­cov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi po­háňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera ne­urobili toľko tehál ako pred­tým?


Verš v kontexte

13 Po­háňači naliehali a hovorili: Rob­te každý deň tak, ako vtedy, keď ste do­stávali slamu. 14 Iz­rael­ských do­zor­cov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi po­háňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera ne­urobili toľko tehál ako pred­tým? 15 Iz­rael­skí do­zor­covia sa išli sťažovať k faraónovi: Prečo tak za­ob­chádzaš so svojimi ot­rok­mi?

späť na 2. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 A úrad­níci synov Iz­raelových, ktorých ustanovili nad nimi po­honiči fara­onovi, boli bití, a vraveli im: Prečo ste ne­vykonali svojej úlohy, ani včera ani dnes, tak aby ste boli spravili toľko tehiel ako driev?

Evanjelický

14 A bili iz­rael­ských do­zor­cov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi po­háňači, a hovorili: Prečo ste ne­vyrobili určené množs­tvo tehál včera a dnes ako pred­tým?

Ekumenický

14 Iz­rael­ských do­zor­cov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi po­háňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera ne­urobili toľko tehál ako pred­tým?

Bible21

14 Iz­rae­lští předáci, us­tano­vení fa­rao­nový­mi biřici, byli biti a vy­s­lýcháni: „Pro­č jste vče­ra ani dnes ne­vy­ro­bi­li stano­vené množství ci­hel jako dříve?!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček