Ekumenický2. Mojžišova5,11

2. Mojžišova 5:11

Exodus

Sami si ju zbieraj­te, kde náj­dete. Z povinností vám však nič ne­ubud­ne.


Verš v kontexte

10 Po­háňači ľudu a do­zor­covia išli a oznámili ľudu: Toto hovorí faraón: Slamu vám už nedám. 11 Sami si ju zbieraj­te, kde náj­dete. Z povinností vám však nič ne­ubud­ne. 12 Ľud sa roz­pŕchol po celom Egyp­te, aby si na str­nis­kách naz­bieral slamu.

späť na 2. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Iďte sami, ber­te si slamu od­tiaľ, kde naj­dete, lebo nič sa ne­uj­me z vašej práce.

Evanjelický

11 choďte si ju sami zbierať, kde náj­dete; ale nič sa vám ne­uľaví z práce.

Ekumenický

11 Sami si ju zbieraj­te, kde náj­dete. Z povinností vám však nič ne­ubud­ne.

Bible21

11 Jdě­te si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kte­rou mu­sí­te od­vést, se nic nesleví!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček