Ekumenický2. Mojžišova4,8

2. Mojžišova 4:8

Exodus

Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu výs­trahu pr­vého znamenia, uveria výs­trahe druhého znamenia.


Verš v kontexte

7 Hos­podin po­vedal: Znova si ju za­suň pod plášť na hruď! On si ju ta za­sunul, a keď ju vy­tiahol, bola ako jeho telo. 8 Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu výs­trahu pr­vého znamenia, uveria výs­trahe druhého znamenia. 9 Ak však ne­uveria ani tým­to dvom znameniam a ne­pos­lúch­nu tvoj hlas, na­ber trochu vody z Nílu a vy­lej ju na suchú zem. Voda, ktorú na­berieš z Nílu, sa na suchej zemi zmení na krv.

späť na 2. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A bude, ak by ti ne­uverili a ne­pos­lúch­li na hlas pr­vého znamenia, uveria na hlas druhého znamenia.

Evanjelický

8 Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu varovanie pr­vého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia.

Ekumenický

8 Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu výs­trahu pr­vého znamenia, uveria výs­trahe druhého znamenia.

Bible21

8 „Když ti ne­u­věří a ne­po­s­lech­nou první zna­mení, uvěří druhé­mu zna­mení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček