Ekumenický2. Mojžišova4,7

2. Mojžišova 4:7

Exodus

Hos­podin po­vedal: Znova si ju za­suň pod plášť na hruď! On si ju ta za­sunul, a keď ju vy­tiahol, bola ako jeho telo.


Verš v kontexte

6 Hos­podin mu po­tom po­vedal: Vlož ruku pod plášť na hruď! Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vy­tiahol, bola malomoc­ná, biela ako sneh. 7 Hos­podin po­vedal: Znova si ju za­suň pod plášť na hruď! On si ju ta za­sunul, a keď ju vy­tiahol, bola ako jeho telo. 8 Ak ti ne­uveria a ne­pos­lúch­nu výs­trahu pr­vého znamenia, uveria výs­trahe druhého znamenia.

späť na 2. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A riekol: Daj zase svoju ruku do svojich ňáder! A zase dal svoju ruku do svojich ňáder. A keď ju vy­ňal zo svojich ňáder, tu hľa, bola zase ­zdravá jako iné jeho telo.

Evanjelický

7 Riekol mu znova: Polož ruku späť na pr­sia. On si položil ruku na pr­sia a vy­tiahol ju z pŕs a bola znova ako jeho os­tat­né telo.

Ekumenický

7 Hos­podin po­vedal: Znova si ju za­suň pod plášť na hruď! On si ju ta za­sunul, a keď ju vy­tiahol, bola ako jeho telo.

Bible21

7 „Vlož si ruku znovu do podpaždí,“ ře­kl mu po­tom. Mo­jžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji od­tud vy­táhl, byla znovu zdravá jako zby­tek jeho tě­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček