Ekumenický2. Mojžišova39,35

2. Mojžišova 39:35

Exodus

ar­chu svedec­tva, jej žr­de a jej vr­ch­nák,


Verš v kontexte

34 pri­krýv­ku z načerveno zafar­bených baraních koží, pri­krýv­ku z tachašových koží a vnútor­nú oponu, 35 ar­chu svedec­tva, jej žr­de a jej vr­ch­nák, 36 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a pred­kladané chleby,

späť na 2. Mojžišova, 39

Príbuzné preklady Roháček

35 truh­lu svedoc­tva a jej sochory a po­krýv­ku,

Evanjelický

35 truh­lu svedec­tva, jej žr­de i jej vr­ch­nák.

Ekumenický

35 ar­chu svedec­tva, jej žr­de a jej vr­ch­nák,

Bible21

35 Tru­hlu svě­de­ctví, její tyče a sli­tovnici,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček