Ekumenický2. Mojžišova39,21

2. Mojžišova 39:21

Exodus

Krúžky ná­pr­s­níka podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a ná­pr­s­ník ne­od­stával od efódu.


Verš v kontexte

20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich k obom pred­ným okrajom efódu zo­spodu na jeho pred­nej strane, tes­ne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu. 21 Krúžky ná­pr­s­níka podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a ná­pr­s­ník ne­od­stával od efódu. 22 Po­tom k efódu zhotovili plášť, tkáčs­ky výrobok, celý z fialového pur­puru.

späť na 2. Mojžišova, 39

Príbuzné preklady Roháček

21 A pri­pev­nili ná­pr­s­ník od jeho ob­rúček k ob­rúčkam efoda hy­acin­tovomod­rou šnúr­kou, aby bol nad opas­kom efoda a aby sa ne­opálal ná­pr­s­ník, keby od­stával od efoda, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

21 Po­tom pri­viazali ná­pr­s­ník s jeho krúžkami o krúžky efódu šnúrou z mod­rého pur­puru, aby bol nad opas­kom efódu a aby sa ná­pr­s­ník ne­uvoľnil od efódu; tak pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

21 Krúžky ná­pr­s­níka podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a ná­pr­s­ník ne­od­stával od efódu.

Bible21

21 Náprsník pak mod­rou šňůrou přiváza­li za jeho kroužky ke kroužkům efo­du. Tak­to spočíval na tkaném pásu efo­du a ne­od­stával od efo­du, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček