Ekumenický2. Mojžišova39,20

2. Mojžišova 39:20

Exodus

Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich k obom pred­ným okrajom efódu zo­spodu na jeho pred­nej strane, tes­ne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu.


Verš v kontexte

19 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich na oba spod­né kon­ce ná­pr­s­níka na jeho vnútor­ný okraj, ob­rátený k efódu. 20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich k obom pred­ným okrajom efódu zo­spodu na jeho pred­nej strane, tes­ne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu. 21 Krúžky ná­pr­s­níka podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového pur­puru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a ná­pr­s­ník ne­od­stával od efódu.

späť na 2. Mojžišova, 39

Príbuzné preklady Roháček

20 A spravili dve ob­rúčky zo zlata, ktoré dali na oba náp­lec­níky efoda zo­spod­ku na­pred­ku, tes­ne pri jeho spojení hore nad opas­kom efoda.

Evanjelický

20 Urobili aj dva zlaté krúžky a položili ich na dva náp­lec­níky efódu zo­spodu spredu pri jeho spoji nad pásom efódu.

Ekumenický

20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pri­pev­nili ich k obom pred­ným okrajom efódu zo­spodu na jeho pred­nej strane, tes­ne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu.

Bible21

20 Dále vy­ro­bi­li dva zlaté kroužky, které připevni­li ze­pře­du k dolní části obou ra­menních dílů efo­du, těsně u jeho švu nad tkaným pá­sem efo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček