Ekumenický2. Mojžišova38,4

2. Mojžišova 38:4

Exodus

Pre ol­tár zhotovil bron­zový mrežový rošt a vložil ho pod okružnú ob­rubu do polo­vice výšky ol­tára.


Verš v kontexte

3 Urobil aj všet­ko ol­tár­ne náradie: nádoby na popol, lopat­ky, kropenice, vid­lice a pan­vice na uhlie. Všet­ko náradie vy­robil z bronzu. 4 Pre ol­tár zhotovil bron­zový mrežový rošt a vložil ho pod okružnú ob­rubu do polo­vice výšky ol­tára. 5 Po­tom ulial štyri krúžky pre štyri uhly bron­zového roštu na za­strčenie žr­dí.

späť na 2. Mojžišova, 38

Príbuzné preklady Roháček

4 A spravil ol­táru mrežu, prácu to na spôsob siete, z medi, k­torú umiest­nil pod jeho rámom od spod­ku až do jeho polo­vice.

Evanjelický

4 Urobil na ol­tári aj rošt, mriežkovanú prácu z bron­zu, pod okraj ol­tára, na spodok, do jeho polo­vice.

Ekumenický

4 Pre ol­tár zhotovil bron­zový mrežový rošt a vložil ho pod okružnú ob­rubu do polo­vice výšky ol­tára.

Bible21

4 K ol­táři zho­tovil také mřížový rošt z bron­zu a připevnil jej ze­spo­du pod ob­ru­bu ol­táře, do po­lovi­ny jeho výšky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček