Ekumenický2. Mojžišova38,27

2. Mojžišova 38:27

Exodus

Sto talen­tov sa po­užilo na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony. Sto pod­stav­cov zo sto talen­tov, teda talent na pod­stavec.


Verš v kontexte

26 Pol šekela pri­pad­lo na hlavu — pol šekela podľa váhy svätyne — od každého účast­níka sčítania od dvad­siatich rokov vy­ššie. Bolo ich šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat. 27 Sto talen­tov sa po­užilo na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony. Sto pod­stav­cov zo sto talen­tov, teda talent na pod­stavec. 28 Z tisícsedemstosedemdesiatpäť šekelov zhotovili háčiky na stĺpy, ob­tiah­li ich hlavice a po­spájali ich.

späť na 2. Mojžišova, 38

Príbuzné preklady Roháček

27 A bolo sto cen­tov strieb­ra na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony; sto pod­stav­cov zo sto cen­tov, cent na pod­stavec.

Evanjelický

27 Sto talen­tov strieb­ra bolo na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony; sto pod­stav­cov zo sto talen­tov; talent na pod­stavec.

Ekumenický

27 Sto talen­tov sa po­užilo na uliatie pod­stav­cov svätyne a pod­stav­cov opony. Sto pod­stav­cov zo sto talen­tov, teda talent na pod­stavec.

Bible21

27 Oněch 100 talen­tů stříb­ra připadlo na od­lévání pa­tek pro sva­ty­ni a pro opo­nu: 100 pa­tek ze 100 talen­tů; talent na patku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček