Ekumenický2. Mojžišova37,19

2. Mojžišova 37:19

Exodus

Na jed­nom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka; aj na druhom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka. Tak to bolo na všet­kých šies­tich ramenách, ktoré vy­chádzali zo sviet­nika.


Verš v kontexte

18 Z bokov sviet­nika vy­chádzalo šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 19 Na jed­nom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka; aj na druhom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka. Tak to bolo na všet­kých šies­tich ramenách, ktoré vy­chádzali zo sviet­nika. 20 Na samom sviet­niku boli štyri kalichy s púčikmi a kvet­mi ako kvety man­dľov­níka.

späť na 2. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

19 Tri kalíšky mand­lovej podoby na jed­nom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mand­lovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak s­pravil všet­kým šiestim ramenám, vy­chádzajúcim zo sviet­nika.

Evanjelický

19 Tri kalíšky man­dľového tvaru s hlavicou a kvetom boli na druhom ramene; tak bolo na šies­tich ramenách vy­čnievajúcich zo sviet­nika.

Ekumenický

19 Na jed­nom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka; aj na druhom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet man­dľov­níka. Tak to bolo na všet­kých šies­tich ramenách, ktoré vy­chádzali zo sviet­nika.

Bible21

19 Na jednom pru­tu byly tři man­dlovi­té po­hárky s pu­penem a kvě­tem, na dalším pru­tu také tři a tak to bylo na všech šesti pru­tech vy­cházejících ze svícnu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček