Ekumenický2. Mojžišova36,30

2. Mojžišova 36:30

Exodus

Bolo tam osem do­sák a šest­násť striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch na každú do­sku.


Verš v kontexte

29 Zdola boli priložené k sebe, na­vrchu boli spojené jed­ným krúžkom. Tak urobil s oboma do­skami na oboch rohoch. 30 Bolo tam osem do­sák a šest­násť striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch na každú do­sku. 31 Zhotovil aj žr­de z akáciového dreva, a to päť pre do­sky na jed­nej strane príbyt­ku

späť na 2. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

30 A bolo ich osem do­siek, a ich pod­stav­cov zo striebra bolo šest­násť pod­stav­cov, po dva pod­stav­ce pod jed­nu do­sku.

Evanjelický

30 Tak bolo osem do­siek a šest­násť striebor­ných pod­stav­cov, po dva pod­stav­ce pod každú do­sku.

Ekumenický

30 Bolo tam osem do­sák a šest­násť striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch na každú do­sku.

Bible21

30 Bylo tam tedy osm rámů a je­jich šestnáct stříbrných pa­tek; dvě patky pod každým rá­mem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček