Ekumenický2. Mojžišova36,22

2. Mojžišova 36:22

Exodus

Každá do­ska mala dva čapy; do­sky boli na­vzájom po­spájané. Tak to urobil na všet­kých do­skách príbyt­ku.


Verš v kontexte

21 Každá do­ska bola dl­há desať lakťov a široká jeden a pol lakťa. 22 Každá do­ska mala dva čapy; do­sky boli na­vzájom po­spájané. Tak to urobil na všet­kých do­skách príbyt­ku. 23 Na južnú, pravú stranu príbyt­ku bolo zhotovených dvad­sať do­sák.

späť na 2. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

22 Každá do­ska mala dva čepy, spojené jeden ku druhému; tak to spravil všet­kým do­skám príbyt­ku.

Evanjelický

22 Každá do­ska mala dva čapy, ktoré spájali jed­nu s druhou; tak urobil na každej do­ske príbyt­ku.

Ekumenický

22 Každá do­ska mala dva čapy; do­sky boli na­vzájom po­spájané. Tak to urobil na všet­kých do­skách príbyt­ku.

Bible21

22 a každý měl dva spo­jovací čepy. Tak vy­ro­bi­li všech­ny rámy Příbytku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček