Ekumenický2. Mojžišova35,21

2. Mojžišova 35:21

Exodus

Každý, kto bol ochot­ný a koho po­bádala myseľ, prišiel s obetou po­z­dvihovania pre Hos­podina na zhotovenie stanu stretávania, na všet­ku jeho službu a na po­svät­né rúcha.


Verš v kontexte

20 Po­tom celá po­spolitosť Iz­raelitov od­išla od Mojžiša. 21 Každý, kto bol ochot­ný a koho po­bádala myseľ, prišiel s obetou po­z­dvihovania pre Hos­podina na zhotovenie stanu stretávania, na všet­ku jeho službu a na po­svät­né rúcha. 22 Pri­chádzali muži i ženy s ochotným srd­com a prinášali náram­ky, krúžky, prs­tene, príves­ky a všelijaké zlaté pred­mety. Každý, kto chcel obetovať Hos­podinovi zlato, priniesol ho.

späť na 2. Mojžišova, 35

Príbuzné preklady Roháček

21 A prišli, každý jeden, ktorého ponúk­lo jeho srd­ce, a každý, koho učinil jeho duch ochot­ným, a doniesli obeť po­z­dvi­hnutia Hos­podinovu na prácu na stáne shromaždenia a na každú jeho službu a na sväté rúcha.

Evanjelický

21 Po­tom prišiel každý, koho tiah­lo srd­ce a koho viedol ochot­ný duch; i prinášali Hos­podinovi dáv­ky na práce pre svätos­tán­ky, na všet­ku jeho službu a na po­svät­né rúcha.

Ekumenický

21 Každý, kto bol ochot­ný a koho po­bádala myseľ, prišiel s obetou po­z­dvihovania pre Hos­podina na zhotovenie stanu stretávania, na všet­ku jeho službu a na po­svät­né rúcha.

Bible21

21 Po­tom při­cháze­li – každý, kdo cí­til nutkání, každý, kdo měl ochotného du­cha – a přináše­li Hos­po­di­nu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veške­rou službu v něm i na svatá rou­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček