Ekumenický2. Mojžišova35,16

2. Mojžišova 35:16

Exodus

ol­tár na spaľovanú obetu a k nemu bron­zové mriežky, jeho žr­de, všet­ko prís­lušné náradie a umývad­lo s podstavcom,


Verš v kontexte

15 kadid­lový ol­tár a jeho žr­de, olej na po­mazanie, kadid­lo z voňavých látok, zác­lonu k vchodu do príbyt­ku, 16 ol­tár na spaľovanú obetu a k nemu bron­zové mriežky, jeho žr­de, všet­ko prís­lušné náradie a umývad­lo s podstavcom, 17 plach­ty pre ná­dvorie, jeho stĺpy s podstavcami a zác­lona na vchod do ná­dvoria,

späť na 2. Mojžišova, 35

Príbuzné preklady Roháček

16 ol­tár na zápaly a mrežu z medi, ktorá pat­rí k ne­mu, jeho sochory a všet­ko jeho náradie; umyvák a jeho pod­stavec,

Evanjelický

16 ol­tár na spaľované obete a jeho náčinie, umývad­lo a jeho pod­stavec,

Ekumenický

16 ol­tár na spaľovanú obetu a k nemu bron­zové mriežky, jeho žr­de, všet­ko prís­lušné náradie a umývad­lo s podstavcom,

Bible21

16 ol­tář pro zápalné obě­ti, jeho bronzový rošt, tyče a všech­no jeho náčiní, umyva­dlo a jeho pod­stavec,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček