Ekumenický2. Mojžišova34,8

2. Mojžišova 34:8

Exodus

Mojžiš sa rých­lo sklonil až po zem, klaňal sa


Verš v kontexte

7 Pre­ukazuje milosť tisícom, od­púšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva ne­pot­res­tané. Tres­tá vinu ot­cov na synoch a vnukoch do tretieho a štvr­tého po­kolenia. 8 Mojžiš sa rých­lo sklonil až po zem, klaňal sa 9 a hovoril: Pane, ak som zís­kal tvoju priazeň, prosím, Pane, poď medzi nás! Je to síce tvrdo­šij­ný ľud, ale od­pusť nám viny a hriechy a prij­mi nás ako svoje vlast­níc­tvo.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

8 A Mojžiš rých­le sklonil hlavu k zemi a klaňal sa.

Evanjelický

8 Tu sa Mojžiš rých­lo sklonil k zemi, klaňal sa

Ekumenický

8 Mojžiš sa rých­lo sklonil až po zem, klaňal sa

Bible21

8 Mo­jžíš rych­le padl k zemi a klaněl se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček