Ekumenický2. Mojžišova34,2

2. Mojžišova 34:2

Exodus

Buď pri­pravený! Ráno vy­stúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa po­stavíš ku mne.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pred­chádzajúce. Ja na ne na­píšem slová, čo boli na pred­chádzajúcich tabuliach, ktoré si roz­bil: 2 Buď pri­pravený! Ráno vy­stúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa po­stavíš ku mne. 3 Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

2 A buď hotový na ráno a ráno vy­j­deš na vrch Sinai a tam mi budeš stáť na temene vr­chu.

Evanjelický

2 buď pri­pravený na ráno. Ráno vy­stúp na vrch Sinaj a tam na končiari vr­chu sa po­stav predo mňa.

Ekumenický

2 Buď pri­pravený! Ráno vy­stúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa po­stavíš ku mne.

Bible21

2 Připrav se na ráno. Ráno vy­stoupíš na horu Si­naj a tam, na vr­cho­lu ho­ry, staneš u mne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček