Ekumenický2. Mojžišova34,1

2. Mojžišova 34:1

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pred­chádzajúce. Ja na ne na­píšem slová, čo boli na pred­chádzajúcich tabuliach, ktoré si roz­bil:


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pred­chádzajúce. Ja na ne na­píšem slová, čo boli na pred­chádzajúcich tabuliach, ktoré si roz­bil: 2 Buď pri­pravený! Ráno vy­stúpiš na vrch Sinaj a na jeho končiari sa po­stavíš ku mne. 3 Ni­kto však ne­smie vy­stúpiť s tebou a ni­kto nech sa ne­ukazuje na celom vr­chu. Ba ani ov­ce, ani dobytok sa ne­smú pásť oproti tomuto vr­chu.

späť na 2. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Uteš si dvoje do­siek z kameňa, také, jaké boly tamtie pr­vé, a ja napíšem na do­sky slová, ktoré boly na tých pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil.

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­teš si dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým; na do­sky na­píšem slová, ktoré boli na pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil;

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pred­chádzajúce. Ja na ne na­píšem slová, čo boli na pred­chádzajúcich tabuliach, ktoré si roz­bil:

Bible21

1 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním a já na ně na­píšu slova, jež byla na těch prvních des­kách, které jsi roz­tříš­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček