Ekumenický2. Mojžišova33,7

2. Mojžišova 33:7

Exodus

Mojžiš vzal stan a po­stavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a na­zval ho stanom stretávania. Keď nie­kto hľadal Hos­podina, vy­chádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora.


Verš v kontexte

6 Od vr­chu Horeb už Iz­raeliti nenosili oz­doby. 7 Mojžiš vzal stan a po­stavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a na­zval ho stanom stretávania. Keď nie­kto hľadal Hos­podina, vy­chádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora. 8 Keď Mojžiš vy­chádzal k stanu, všetok ľud vstal, každý sa po­stavil k vchodu svoj­ho stanu a hľadel na Mojžiša, kým ne­vošiel do stanu.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

7 A Mojžiš vzal stán a roz­tiahol si ho vonku za táborom, ďaleko od tábora, a na­zval ho stánom shromaždenia. A bolo, keď ktokoľvek hľadal Hos­podina, že vy­šiel ku stánu shromaždenia, ktorý bol von­ku za táborom.

Evanjelický

7 Po­tom vzal Mojžiš stan a roz­ložil ho von­ku mimo tábora, ďaleko od tábora a na­zval ho stán­kom stret­nutia; keď nie­kto hľadal Hos­podina, vy­šiel ku svätos­tán­ku, ktorý bol mimo tábora.

Ekumenický

7 Mojžiš vzal stan a po­stavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a na­zval ho stanom stretávania. Keď nie­kto hľadal Hos­podina, vy­chádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora.

Bible21

7 Mo­jžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za tá­bo­rem, dale­ko od tá­bo­ra. Na­zval jej Stan setkávání. Když chtěl kdoko­li hledat Hos­po­di­na, mu­sel vy­cházet ke Stanu setkávání, který byl venku za tá­bo­rem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček