Ekumenický2. Mojžišova33,2

2. Mojžišova 33:2

Exodus

Pošlem pred tebou an­jela a vy­ženiem Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Odíď od­tiaľto aj s ľudom, ktorý si vy­viedol z Egypta, do krajiny, ktorú som pod prísahou sľúbil Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som po­vedal: Dám ju tvoj­mu po­tom­stvu. 2 Pošlem pred tebou an­jela a vy­ženiem Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov. 3 Prídeš do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však ne­pôj­dem s vami, lebo ste tvrdo­šij­ný ľud. Inak by som vás musel ces­tou vy­hubiť.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

2 A pošlem pred tebou an­jela a vy­ženiem Kananeja, Amoreja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja -,

Evanjelický

2 pred tebou pošlem an­jela a vy­ženiem Kanaán­cov, Amorej­cov, Chetej­cov, Perízej­cov, Chivij­cov a Jebúsej­cov.

Ekumenický

2 Pošlem pred tebou an­jela a vy­ženiem Kanaánčanov, Amorejčanov, Chetitov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov.

Bible21

2 Pošlu před te­bou svého an­dě­la a vy­ženu Kananej­ce, Emo­rej­ce, Chetej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce i Je­bu­sej­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček