Ekumenický2. Mojžišova33,19

2. Mojžišova 33:19

Exodus

Hos­podin mu po­vedal: Ukážem ti všet­ku svoju dob­rotu a vy­slovím pred tebou svoje meno Hos­podin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať.


Verš v kontexte

18 On však po­vedal: Ukáž mi svoju slávu! 19 Hos­podin mu po­vedal: Ukážem ti všet­ku svoju dob­rotu a vy­slovím pred tebou svoje meno Hos­podin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. 20 A ešte mu po­vedal: Mňa ne­môžeš vidieť, lebo mňa ni­kto ne­môže vidieť a zo­stať pri­tom nažive.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

19 A riekol: Ja dám, aby prešlo všet­ko moje dob­ré pop­red tvoju tvár, a budem pred tebou vzývať meno Hos­podinovo. A zmilujem sa nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Evanjelický

19 Hos­podin riekol: Celú svoju slávu pred­vediem pred tebou a vy­slovím pred tebou svoje meno: Hos­podin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Ekumenický

19 Hos­podin mu po­vedal: Ukážem ti všet­ku svoju dob­rotu a vy­slovím pred tebou svoje meno Hos­podin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať.

Bible21

19 Od­po­věděl: „Ne­chám před te­bou pro­jít všech­nu svou dob­ro­tu a vy­s­lovím před te­bou jméno Hos­po­din. Smi­lu­ji se, nad kým se smi­lu­ji, a sli­tu­ji se, nad kým se slituji.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček