Ekumenický2. Mojžišova33,17

2. Mojžišova 33:17

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si zís­kal moju priazeň a po­znám ťa podľa mena.


Verš v kontexte

16 Ako inak po­znám, že som spolu s tvojím ľudom zís­kal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôj­deš s nami? Tým sa budem spolu s tvojím ľudom líšiť od os­tat­ných národov na zemi. 17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si zís­kal moju priazeň a po­znám ťa podľa mena. 18 On však po­vedal: Ukáž mi svoju slávu!

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

17 A Hos­podin riekol Mojžišovi: I túto vec, ktorú si hovoril, učiním pre­to, že si našiel milosť v mojich očiach, a znám ťa po mene.

Evanjelický

17 Hos­podin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím pre­to, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a po­znám ťa podľa mena.

Ekumenický

17 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si zís­kal moju priazeň a po­znám ťa podľa mena.

Bible21

17 Hos­po­din Mo­jžíšovi od­po­věděl: „Splním i tuto tvou prosbu, ne­boť jsem v to­bě našel za­líbení a znám tě osobně.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček