Ekumenický2. Mojžišova33,13

2. Mojžišova 33:13

Exodus

Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi po­znať svoju ces­tu, aby som ťa po­znával a ne­us­tále mal tvoju priazeň. Po­zri, veď ten­to národ je tvoj ľud!


Verš v kontexte

12 Mojžiš po­vedal Hos­podinovi: Po­zri, ty mi hovoríš: Vy­veď ten­to ľud, ale ne­oz­námil si mi, koho chceš so mnou po­slať, hoci si mi po­vedal: Po­znám ťa po mene, ba aj moju priazeň si si zís­kal. 13 Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi po­znať svoju ces­tu, aby som ťa po­znával a ne­us­tále mal tvoju priazeň. Po­zri, veď ten­to národ je tvoj ľud! 14 On od­povedal: Ja sám pôj­dem s vami a pri­vediem vás k odpočinku.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak teraz prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, oznám mi svoju ces­tu, aby som ťa po­znal, aby som našiel milosť v tvojich očiach, a vidz, že ten­to národ je tvojím ľudom.

Evanjelický

13 Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, po­znať svoje ces­ty, nech Ťa po­znám, aby som našiel priazeň v Tvojich očiach, a ber ohľad na to, že ten­to národ je Tvojím ľudom.

Ekumenický

13 Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi po­znať svoju ces­tu, aby som ťa po­znával a ne­us­tále mal tvoju priazeň. Po­zri, veď ten­to národ je tvoj ľud!

Bible21

13 Máš-li ve mně za­líbení, dej mi pro­sím po­znat své ces­ty, abych tě znal a na­cházel u tebe mi­lost. Po­hleď, vž­dyť ten­to národ je tvůj lid!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček