Ekumenický2. Mojžišova32,32

2. Mojžišova 32:32

Exodus

Str­píš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vy­maž zo svojej knihy, ktorú píšeš!


Verš v kontexte

31 Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a po­vedal: Ach, ten­to ľud sa do­pus­til veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. 32 Str­píš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vy­maž zo svojej knihy, ktorú píšeš! 33 Hos­podin však Mojžišovi po­vedal: Zo svojej knihy vy­triem toho, kto zhrešil proti mne.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

32 A tak teraz, ak od­pus­tíš ich hriech -; a keď nie, vy­tri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si na­písal.

Evanjelický

32 Teraz však, ak môžeš, od­pusť im hriech; ak nie, vy­tri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si na­písal!

Ekumenický

32 Str­píš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vy­maž zo svojej knihy, ktorú píšeš!

Bible21

32 Kéž bys jim ten hřích nyní odpusti­l… A pokud ne, vy­maž mne pro­sím z kni­hy, kte­rou píšeš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček