Ekumenický2. Mojžišova32,18

2. Mojžišova 32:18

Exodus

On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu.


Verš v kontexte

17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik. 18 On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu. 19 Keď sa pri­blížil k táboru a uvidel teľa a tan­ce, Mojžiš sa roz­hneval, od­hodil tabule a roz­bil ich na úpätí vr­chu.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

18 A on povedal: Nie je to krik, ako sa ozýva víťazs­tvo, ani nie je to krik, ako sa ozýva porážka; ja čujem hlas spevu.

Evanjelický

18 On po­vedal: To nie je po­krik víťazs­tva, ani hlas kriku porážky; hlas veseliacich sa počujem.

Ekumenický

18 On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu.

Bible21

18 Ten však odpověděl: „To není jásot vítězství, to není po­ražených křik – já slyším prozpěvování!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček