Ekumenický2. Mojžišova32,11

2. Mojžišova 32:11

Exodus

Mojžiš sa však usiloval ob­mäkčiť Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­vedal: Hos­podin, prečo planie tvoj hnev proti tvoj­mu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pev­nou rukou vy­viedol z Egypta?


Verš v kontexte

10 Teraz ma už nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vy­hubím ich. Z teba však urobím veľký národ. 11 Mojžiš sa však usiloval ob­mäkčiť Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­vedal: Hos­podin, prečo planie tvoj hnev proti tvoj­mu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pev­nou rukou vy­viedol z Egypta? 12 Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyseľne ich vy­viedol, aby ich vy­vraždil na vr­choch a zmietol z povrchu zeme? Od­vráť svoj prud­ký hnev, upusť od zlého úmys­lu proti svoj­mu ľudu.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale Mojžiš prosil po­kor­ne Hos­podina, svoj­ho Boha, o milosť a vravel: Prečo sa, ó, Hos­podine, roz­necuje tvoj hnev na tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypt­skej zeme veľkou silou a moc­nou rukou?

Evanjelický

11 Avšak Mojžiš sa snažil ob­mäkčiť Hos­podina, svoj­ho Boha, a hovoril: Prečo vzplanul Tvoj hnev, Hos­podine, proti Tvoj­mu ľudu, ktorý si veľkou silou a moc­nou rukou vy­viedol z Egyp­ta?

Ekumenický

11 Mojžiš sa však usiloval ob­mäkčiť Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­vedal: Hos­podin, prečo planie tvoj hnev proti tvoj­mu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pev­nou rukou vy­viedol z Egypta?

Bible21

11 Mo­jžíš se snažil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, upoko­jit: „Hos­po­di­ne, pro­č hoříš hněvem pro­ti své­mu li­du? Vž­dyť jsi jej vy­ve­dl z Egyp­ta ve­likou si­lou a mo­cnou ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček