Ekumenický2. Mojžišova31,15

2. Mojžišova 31:15

Exodus

Šesť dní budete pracovať, ale sied­my deň je sláv­nost­ný deň sobot­ného od­počin­ku, svätý deň Hos­podina. Každý, kto by v deň sobot­ného od­počin­ku pracoval, musí zo­mrieť!


Verš v kontexte

14 Za­chovávaj­te deň sobot­ného od­počin­ku! Nech vám je svätý! Kto ho znes­vätí, musí zo­mrieť. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 15 Šesť dní budete pracovať, ale sied­my deň je sláv­nost­ný deň sobot­ného od­počin­ku, svätý deň Hos­podina. Každý, kto by v deň sobot­ného od­počin­ku pracoval, musí zo­mrieť! 16 Nech Iz­raeliti za­chovávajú deň sobot­ného od­počin­ku a do­držiavajú ho vo všet­kých po­koleniach ako večnú zmluvu.

späť na 2. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

15 Šesť dní sa bude robiť práca, a v sied­my deň je sobota od­počinutia, sväté Hos­podinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobot­ný deň, is­tot­ne zo­mrie.

Evanjelický

15 Šesť dní sa bude pracovať, ale sied­my deň je svätý deň sviatočného od­počin­ku Hos­podinov­ho. Každý, kto by pracoval v deň sviatočného od­počin­ku, musí byť vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

15 Šesť dní budete pracovať, ale sied­my deň je sláv­nost­ný deň sobot­ného od­počin­ku, svätý deň Hos­podina. Každý, kto by v deň sobot­ného od­počin­ku pracoval, musí zo­mrieť!

Bible21

15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je so­bo­ta, Hos­po­dinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v so­botní den dělal něja­kou práci, mu­sí zemřít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček