Ekumenický2. Mojžišova31,12

2. Mojžišova 31:12

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

11 olej na po­mazanie a kadid­lo z voňavých látok pre svätyňu. Všet­ko nech urobia tak, ako som ti pri­kázal. 12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 13 Toto oznám Iz­raelitom: Za­chovávaj­te moje dni sobot­ného od­počin­ku. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všet­ky po­kolenia, aby ste po­znali, že ja, Hos­podin, vás po­sväcujem.

späť na 2. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

12 A ešte povedal Hos­podin Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

12 Po­tom Hos­podin riekol Mojžišovi:

Ekumenický

12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

12 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček