Ekumenický2. Mojžišova30,37

2. Mojžišova 30:37

Exodus

Kadid­lo, ktoré v tomto zložení pri­pravíš, ne­smieš pri­praviť pre seba. To bude sväté, len pre Hos­podina.


Verš v kontexte

36 Jem­ne to rozot­ri a časť z toho polož pred svedec­tvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätos­väté. 37 Kadid­lo, ktoré v tomto zložení pri­pravíš, ne­smieš pri­praviť pre seba. To bude sväté, len pre Hos­podina. 38 Kto by si také kadid­lo pri­pravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude od­stránený zo spoločen­stva svoj­ho ľudu.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

37 A kadiva, jaké spravíš, čo do po­meru jeho složenia, ne­spravíte sebe; bude ti svätým, pre Hos­podina.

Evanjelický

37 Kadid­lo, ktoré pri­pravíte v podob­nom zložení, ne­smiete urobiť pre seba; to ti bude sväté pre Hos­podina.

Ekumenický

37 Kadid­lo, ktoré v tomto zložení pri­pravíš, ne­smieš pri­praviť pre seba. To bude sväté, len pre Hos­podina.

Bible21

37 Ne­u­dělá­te si ka­di­dlo stejného složení jako to­to. Bude ti svaté; patří Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček