Ekumenický2. Mojžišova30,36

2. Mojžišova 30:36

Exodus

Jem­ne to rozot­ri a časť z toho polož pred svedec­tvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätos­väté.


Verš v kontexte

35 Z toho so soľou na­miešaj čis­tú po­svät­nú kadid­lovú zmes, ako to robieva voňav­kár. 36 Jem­ne to rozot­ri a časť z toho polož pred svedec­tvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätos­väté. 37 Kadid­lo, ktoré v tomto zložení pri­pravíš, ne­smieš pri­praviť pre seba. To bude sväté, len pre Hos­podina.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

36 A utlčieš niečo z toho na drob­no a dáš z toho pred svedoc­tvo v stáne shromaždenia, kam budem pri­chádzať k tebe. Svätos­vätým vám bude.

Evanjelický

36 Jem­ne to rozot­ri a daj z toho niečo pred Svedec­tvo v svätos­tán­ku, tam kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svätos­väté.

Ekumenický

36 Jem­ne to rozot­ri a časť z toho polož pred svedec­tvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätos­väté.

Bible21

36 Část z ní roz­dr­tíš na prášek a po­ložíš před Svě­de­ctví ve Stanu setkávání, kde se s te­bou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude sva­tosvaté.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček