Ekumenický2. Mojžišova30,31

2. Mojžišova 30:31

Exodus

Iz­raelitom pri­káž: To bude olej na po­svät­né po­mazanie pre mňa i pre všet­ky vaše po­kolenia.


Verš v kontexte

30 Árona a jeho synov po­mažeš a po­svätíš, aby mi slúžili ako kňazi. 31 Iz­raelitom pri­káž: To bude olej na po­svät­né po­mazanie pre mňa i pre všet­ky vaše po­kolenia. 32 Ne­smie sa vy­liať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pri­pravovať nijaký olej. Je svätý a zo­stane vám svätý.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

31 A synom Iz­raelovým budeš hovoriť a po­vieš: Toto mi bude olej na sväté po­mazávanie po vašich po­koleniach.

Evanjelický

31 Iz­rael­com po­vedz: Toto bude pre mňa olej na po­svät­né po­mazanie po všet­ky vaše po­kolenia.

Ekumenický

31 Iz­raelitom pri­káž: To bude olej na po­svät­né po­mazanie pre mňa i pre všet­ky vaše po­kolenia.

Bible21

31 Synům Iz­rae­le řekneš: ‚To­to bude po všech­na vaše poko­lení můj olej svatého po­mazání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček