Ekumenický2. Mojžišova30,23

2. Mojžišova 30:23

Exodus

Vez­mi si najv­zác­nejšie voňavé lát­ky: päťs­to šekelov naj­jem­nejšej myr­hy a dve­stopäťdesiat šekelov bal­zamovej škorice, dve­stopäťdesiat šekelov voňavého pušk­vor­ca,


Verš v kontexte

22 Hos­podin ďalej pri­kázal Mojžišovi: 23 Vez­mi si najv­zác­nejšie voňavé lát­ky: päťs­to šekelov naj­jem­nejšej myr­hy a dve­stopäťdesiat šekelov bal­zamovej škorice, dve­stopäťdesiat šekelov voňavého pušk­vor­ca, 24 päťs­to šekelov kas­sie podľa váhy šekela svätyne a jeden hín olivového oleja.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

23 A ty si vez­mi voňavých vecí najp­red­nejších, samotečenej myrr­hy päťs­to šek­lov a voňavej škorice polo­vicu toho, dve­sto päťdesiat, i voňavej trs­tiny, dve­sto päťdesiat,

Evanjelický

23 Vez­mi si jem­ný bal­zam, päťs­to šekelov tekutej myr­hy, polo­vicu toho, teda dve­stopäťdesiat šekelov voňavej škorice a dve­stopäťdesiat pušk­vor­ca,

Ekumenický

23 Vez­mi si najv­zác­nejšie voňavé lát­ky: päťs­to šekelov naj­jem­nejšej myr­hy a dve­stopäťdesiat šekelov bal­zamovej škorice, dve­stopäťdesiat šekelov voňavého pušk­vor­ca,

Bible21

23 „Vez­mi nej­lepší balzámy: 500 še­ke­lů te­kuté myrhy a po­loviční množství, to­tiž 250 še­ke­lů, vonné skořice, dále 250 še­ke­lů vonného puškvorce,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček