Ekumenický2. Mojžišova3,4

2. Mojžišova 3:4

Exodus

Keď Hos­podin videl, že sa ide po­zrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On od­povedal: Tu som.


Verš v kontexte

3 Po­vedal si: Pôj­dem po­zrieť na ten zvlášt­ny jav, prečo ker nez­hára. 4 Keď Hos­podin videl, že sa ide po­zrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On od­povedal: Tu som. 5 Boh po­vedal: Ne­prib­ližuj sa! Vy­zuj si san­dále, lebo mies­to, na ktorom stojíš, je pôda svätá!

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A Hos­podin videl, že od­bočil, aby videl, a Bôh za­volal na neho z pro­stred­ku kra a riekol: Mojžišu, Mojžišu! A on odpovedal: Tu som.

Evanjelický

4 Keď Hos­podin videl, že od­bočuje po­zrieť sa, za­volal Boh na neho upro­stred kra: Mojžiš, Mojžiš! On od­povedal: Tu som.

Ekumenický

4 Keď Hos­podin videl, že sa ide po­zrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On od­povedal: Tu som.

Bible21

4 Když Hos­po­din vi­děl, že se Mo­jžíš při­chází podívat, za­vo­lal na něj Bůh z pro­středku keře: „­Mo­jžíši! Mojžíši!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl Mo­jžíš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček