Ekumenický2. Mojžišova3,22

2. Mojžišova 3:22

Exodus

Každá žena si vy­pýta od sused­ky a spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Tak­to olúpite Egypt.


Verš v kontexte

20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí. 21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete od­chádzať, ne­pôj­dete na­práz­dno. 22 Každá žena si vy­pýta od sused­ky a spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Tak­to olúpite Egypt.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale žena vy­žiada od svojej súsedy aj od tej, ktorá po­hos­tíni v jej dome, striebor­né klenoty a zlaté klenoty i rúcha, a po­kladiete to na svojich synov a na svoje dcéry a olúpite Egypťanov.

Evanjelický

22 nech si každá žena vy­pýta od svojej susedy a od svojej spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i šat­stvo, položíte to na svojich synov a dcéry a olúpite Egypt.

Ekumenický

22 Každá žena si vy­pýta od sused­ky a spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Tak­to olúpite Egypt.

Bible21

22 Každá že­na požádá svou sou­sedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a ša­ty, které ob­léknete svým synům a dcerám. Dočis­ta Egypťa­ny oberete!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček