Ekumenický2. Mojžišova3,20

2. Mojžišova 3:20

Exodus

Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí.


Verš v kontexte

19 Ja však viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho moc­nou rukou donútim. 20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí. 21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete od­chádzať, ne­pôj­dete na­práz­dno.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A p­reto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všelijakými svojimi divy, ktoré učiním pro­stred neho. A po­tom vás pre­pus­tí.

Evanjelický

20 Pre­to vy­striem svoju ruku a biť budem Egypt všet­kými svojimi div­nými skut­kami, ktoré budem robiť upro­stred neho, a po­tom vás pre­pus­tí.

Ekumenický

20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí.

Bible21

20 Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt vše­mi divy, které upro­střed něj vy­konám. Teprve pak vás pro­pustí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček