Ekumenický2. Mojžišova3,19

2. Mojžišova 3:19

Exodus

Ja však viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho moc­nou rukou donútim.


Verš v kontexte

18 Keď po­slúch­nu tvoj hlas, pôj­deš so staršími Iz­raela k egyptskému kráľovi a po­viete mu: Stretol sa s nami Hos­podin, Boh Heb­rejov. Teraz máme ísť na troj­dňovú ces­tu na púšť a obetovať Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 19 Ja však viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho moc­nou rukou donútim. 20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 No, ja viem, že egypt­ský kráľ vám nedá, aby ste išli, ale keď nie, is­tot­ne potom, p­rinútený silnou rukou.

Evanjelický

19 Ale ja viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený sil­nou rukou.

Ekumenický

19 Ja však viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho moc­nou rukou donútim.

Bible21

19 Já však vím, že vás egyptský král nene­chá ode­jít ji­nak než do­nu­cen mo­cnou ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček