Ekumenický2. Mojžišova3,11

2. Mojžišova 3:11

Exodus

Mojžiš však po­vedal Bohu: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vy­viedol Iz­raelitov z Egypta?


Verš v kontexte

10 Teraz choď, po­sielam ťa k faraónovi. Vy­veď môj ľud, Iz­raelitov, z Egypta! 11 Mojžiš však po­vedal Bohu: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vy­viedol Iz­raelitov z Egypta? 12 Boh ho uis­til: Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja po­slal: Keď vy­vedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tom­to vr­chu.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale Mojžiš po­vedal Bohu: Kto som ja, aby som išiel k fara­onovi a aby som vy­viedol synov Iz­raelových z Egyp­ta?!

Evanjelický

11 Mojžiš však od­povedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vy­viedol Iz­rael­cov z Egyp­ta?

Ekumenický

11 Mojžiš však po­vedal Bohu: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vy­viedol Iz­raelitov z Egypta?

Bible21

11 Mo­jžíš Bohu namí­tl: „Kdo jsem já, abych šel k fa­rao­novi a vy­ve­dl syny Iz­rae­le z Egypta?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček