Ekumenický2. Mojžišova27,11

2. Mojžišova 27:11

Exodus

Takis­to aj na sever­nej strane budú plach­ty dl­hé sto lakťov a dvad­sať stĺpov bude na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra.


Verš v kontexte

10 Bude tam dvad­sať stĺpov na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra. 11 Takis­to aj na sever­nej strane budú plach­ty dl­hé sto lakťov a dvad­sať stĺpov bude na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra. 12 Šír­ka ná­dvoria smerom na západ bude mať plach­ty dl­hé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bude na desiatich pod­stav­coch.

späť na 2. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak bude i pre sever­nú stranu v dĺžke, kober­cov sto lakťov dĺžky a jeho stĺpov dvad­sať a ich pod­stav­cov dvad­sať, z medi; háky stĺpov a ich spojovacie žr­de zo striebra.

Evanjelický

11 Podob­ne po­zdĺž sever­nej strany bude kober­cový záves sto lakťov dl­hý, dvad­sať stĺpov a dvad­sať bron­zových pod­stav­cov; háčiky a spojovacie pásy na stĺpoch nech sú zo strieb­ra.

Ekumenický

11 Takis­to aj na sever­nej strane budú plach­ty dl­hé sto lakťov a dvad­sať stĺpov bude na dvad­siatich bron­zových pod­stav­coch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo strieb­ra.

Bible21

11 To­též platí pro se­verní stranu: zástě­ny bu­dou mít délku 100 lo­ket, jejích dvacet sloupů s dvaceti pat­ka­mi bude z bron­zu, slou­pové háčky a příčky bu­dou stříbrné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček