Ekumenický2. Mojžišova24,7

2. Mojžišova 24:7

Exodus

Po­tom vzal knihu zmluvy a na­hlas z nej čítal ľudu, ktorý vy­hlásil: Po­slušne spl­níme všet­ko, čo po­vedal Hos­podin.


Verš v kontexte

6 Mojžiš vzal polo­vicu krvi a nalial ju do mís; druhou polo­vicou krvi po­kropil ol­tár. 7 Po­tom vzal knihu zmluvy a na­hlas z nej čítal ľudu, ktorý vy­hlásil: Po­slušne spl­níme všet­ko, čo po­vedal Hos­podin. 8 Nato Mojžiš vzal krv, po­kropil ňou ľud a po­vedal: Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzav­rel Hos­podin podľa všet­kých tých­to slov.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

7 Potom vzal knihu sm­luvy a čítal pred ľudom. A riek­li: Všet­ko, čo hovoril Hos­podin, budeme robiť a po­slúchať.

Evanjelický

7 Po­tom vzal knihu zmluvy a verej­ne ju prečítal pred ľuďmi; oni na to po­vedali: Všet­ko, čo riekol Hos­podin, budeme pl­niť a po­slúchať.

Ekumenický

7 Po­tom vzal knihu zmluvy a na­hlas z nej čítal ľudu, ktorý vy­hlásil: Po­slušne spl­níme všet­ko, čo po­vedal Hos­podin.

Bible21

7 Vzal také Kni­hu smlou­vy a předčítal ji li­du. Ten ře­kl: „Bu­de­me dělat vše, co Hos­po­din ře­kl. Bu­de­me poslušní.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček