Ekumenický2. Mojžišova24,18

2. Mojžišova 24:18

Exodus

Mojžiš vkročil do ob­laku, vy­stúpil na vrch a bol tam štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.


Verš v kontexte

16 Hos­podinova sláva zo­stúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho za­krývala ob­lakom. Na sied­my deň Hos­podin za­volal Mojžiša zo stredu ob­laku. 17 Hos­podinova sláva sa Iz­raelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vr­chu. 18 Mojžiš vkročil do ob­laku, vy­stúpil na vrch a bol tam štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

18 A Mojžiš vošiel do­pro­stred ob­laku a vy­šiel na vrch. A Mojžiš bol na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.

Evanjelický

18 Vtedy Mojžiš vošiel do ob­laku a vy­stúpil na vrch. Mojžiš bol na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.

Ekumenický

18 Mojžiš vkročil do ob­laku, vy­stúpil na vrch a bol tam štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí.

Bible21

18 Mo­jžíš vešel do­prostřed ob­la­ku a vy­stou­pil na ho­ru. Mo­jžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček