Ekumenický2. Mojžišova24,1

2. Mojžišova 24:1

Exodus

Po­tom Mojžišovi po­vedal: Vy­stúp k Hospodinovi ty i Áron, Nádab i Abíhu, ako aj sedem­desiati spomedzi starších Iz­raela a zďaleka sa budete klaňať.


Verš v kontexte

1 Po­tom Mojžišovi po­vedal: Vy­stúp k Hospodinovi ty i Áron, Nádab i Abíhu, ako aj sedem­desiati spomedzi starších Iz­raela a zďaleka sa budete klaňať. 2 K Hospodinovi sa pri­blíži len Mojžiš; os­tat­ní sa ne­prib­lížia, ani ľud ne­vys­túpi s ním. 3 Keď sa Mojžiš vrátil, vy­rozp­rával ľudu všet­ky Hos­podinove slová a všet­ky práv­ne ustanovenia. Všetok ľud jed­no­hlas­ne od­povedal: Budeme pl­niť všet­ko, čo Hos­podin po­vedal.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 A Mojžišovi riekol: Vy­j­di hore k Hos­podinovi ty a Áron, Nádab a Abíhu a sedem­desiati zo starších Iz­raelových, a budete sa klaňať zďaleka.

Evanjelický

1 Po­tom riekol Mojžišovi: Vy­stúp k Hos­podinovi, ty i Áron, Nádáb a Abíhú, i sedem­desiat starších Iz­raela, a po­kloňte sa zďaleka;

Ekumenický

1 Po­tom Mojžišovi po­vedal: Vy­stúp k Hospodinovi ty i Áron, Nádab i Abíhu, ako aj sedem­desiati spomedzi starších Iz­raela a zďaleka sa budete klaňať.

Bible21

1 Po­tom ře­kl Mo­jžíšovi: „Vy­stup k Hos­po­di­nu. Ty, Áron, Nádab, Abi­hu a se­dm­desát iz­rael­ských stařešinů se bu­dete zdálky klanět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček