Ekumenický2. Mojžišova23,9

2. Mojžišova 23:9

Exodus

Ne­ut­láčaj cudzin­ca. Dob­re viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzin­cami v Egypte.


Verš v kontexte

8 Ne­prij­mi ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje aj tých, čo majú ot­vorené oči, a pre­krúca slová spravod­livých. 9 Ne­ut­láčaj cudzin­ca. Dob­re viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzin­cami v Egypte. 10 Šesť rokov budeš ob­sievať pôdu a zbierať z nej úrodu,

späť na 2. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­hos­tína nebudeš utláčať, lebo veď sami viete, jaký je život po­hos­tína; lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi.

Evanjelický

9 Cudzin­ca ne­ut­láčaj, lebo vy sami po­znáte dušev­né roz­položenie cudzin­ca, veď ste boli cudzin­cami v Egyp­te.

Ekumenický

9 Ne­ut­láčaj cudzin­ca. Dob­re viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzin­cami v Egypte.

Bible21

9 Ne­u­tis­kuj přis­těhoval­ce – vy sami jste pře­ce po­zna­li život přis­těhoval­ců, když jste ži­li v Egyptě!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček