Ekumenický2. Mojžišova23,2

2. Mojžišova 23:2

Exodus

Ak ide o zlú vec, ne­pridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore pre­krútiť prav­du, nezas­távaj názor väčšiny.


Verš v kontexte

1 Nerozširuj ne­prav­divú správu. Ne­spolčuj sa so svoj­voľníkom, aby si ne­musel krivo svedčiť. 2 Ak ide o zlú vec, ne­pridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore pre­krútiť prav­du, nezas­távaj názor väčšiny. 3 V súdnom spore nenadŕžaj ni­komu za to, že je chudob­ný.

späť na 2. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Nebudeš na­sledovať mnohých, p­retože ich je mnoho, robiť zlé, ani nebudeš vy­povedať pri súde tak, aby si sa na­klonil za väčšinou zo­hnúť pravdu.

Evanjelický

2 Nechoď za väčšinou páchať zlo a v spore ne­svedč s väčšinou, aby si ne­prek­rúcal prav­du.

Ekumenický

2 Ak ide o zlú vec, ne­pridávaj sa k väčšine, a ak by si mal v spore pre­krútiť prav­du, nezas­távaj názor väčšiny.

Bible21

2 Ne­přikláněj se k většině v žádné špatnosti. Ne­vy­po­ví­dej u sou­du pod vlivem větši­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček