Ekumenický2. Mojžišova23,19

2. Mojžišova 23:19

Exodus

Do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, prinesieš tie najk­rajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho mat­ky.


Verš v kontexte

18 Ne­prinesieš mi kr­vavú obetu spolu s niečím kys­nutým. Tuk z mojej sláv­nost­nej obety nenecháš ležať do rána. 19 Do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, prinesieš tie najk­rajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho mat­ky. 20 Po­sielam pred tebou an­jela, aby ťa chránil na ces­te a do­viedol na mies­to, ktoré som pri­pravil.

späť na 2. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

19 Pr­votinu pr­vých úrod svojej zeme donesieš do domu Hos­podina, svoj­ho Boha. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi.

Evanjelický

19 Naj­lepšie z pr­votín svojej pôdy dones do domu Hos­podina, svoj­ho Boha. Ne­var kozľa v mlieku jeho mat­ky!

Ekumenický

19 Do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, prinesieš tie najk­rajšie plody z prvotín svojej úrody. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho mat­ky.

Bible21

19 Nej­lepší prvo­ti­ny své země při­nes do domu Hos­po­di­na, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček