Ekumenický2. Mojžišova23,12

2. Mojžišova 23:12

Exodus

Šesť dní konaj svoju prácu, sied­my deň od­počívaj, aby si mohol od­počinúť tvoj býk i osol a od­dýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec.


Verš v kontexte

11 ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a ne­ob­robíš ju. Nech sa z nej živia chudob­ní tvoj­ho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To is­té urob so svojou vinicou i so svojím olivovým sadom. 12 Šesť dní konaj svoju prácu, sied­my deň od­počívaj, aby si mohol od­počinúť tvoj býk i osol a od­dýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Za­chovávaj­te všet­ko, čo som vám pri­kázal! Meno cudzieho boha ani ne­spomínaj­te! Nech ho ne­počuť z vašich úst.

späť na 2. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

12 Šesť dní budeš robiť svoje práce, ale sied­meho dňa pre­staneš, aby si od­počinul tvoj vôl a tvoj osol, aby si od­dýchol syn tvojej diev­ky aj po­hos­tín.

Evanjelický

12 Šesť dní konaj svoju prácu, na sied­my deň si však od­počiň, aby si od­počinul tvoj vôl i osol a vy­dýchol si syn tvojej slúžky i cudzinec.

Ekumenický

12 Šesť dní konaj svoju prácu, sied­my deň od­počívaj, aby si mohol od­počinúť tvoj býk i osol a od­dýchol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec.

Bible21

12 Šest dní dě­lej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpoči­nul a tvůj ot­rok i ná­mezdník nabra­li dech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček